سعید اهدایی

رتبه علمی: استادیارتلفن:

02144238171-5

پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
بهینه یابی، تحلیل پوششی داده ها، DEA

نام مرکز:
دانشکده علوم انسانی

رشته:
مدیریت صنعتی

دکتر سعید اهدایی

رتبه: استادیارتلفن:

02144238171-5

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
بهینه یابی، تحلیل پوششی داده ها، DEA

نام مرکز:
دانشکده علوم انسانی

رشته:
مدیریت صنعتی

علاقه‌مندی‌ها

بهینه یابی

برنامه ریزی خطی

تحلیل پوششی داده ها (DEA)

تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP)


سوابق اجرایی

 • عضو و دبير هيأت رئيسه دانشگاه علم و فرهنگ-تهران،
 • عضو و دبير شوراي دانشگاه علم و فرهنگ-تهران،
 • معاون آموزشي دانشگاه علم و فرهنگ-تهران،
 • عضو کميته گزينش استاد دانشگاه علم و فرهنگ-تهران،
 • رياست شوراي آموزشي دانشگاه علم و فرهنگ-تهران،
 • رياست کميته ترفيع اعضاء هيأت علمي، دانشگاه علم و فرهنگ-تهران،
 • عضو كميسيون بررسي موارد خاص، دانشگاه علم و فرهنگ-تهران،
 • رياست دانشکده علوم انساني، دانشگاه علم و فرهنگ-تهران،
 • مدير گروه مديريت صنعتي، دانشگاه علم و فرهنگ-تهران،
 • عضو شوراي فرهنگي دانشگاه علم و فرهنگ-تهران،
 • عضو کميته ناظر بر نشريات دانشگاهي، دانشگاه علم و فرهنگ-تهران،
 • عضو شوراي تخصصي گروه آموزشي MBA گرايش استراتژيك، دانشگاه علم و فرهنگ.
 • انتخاب به عنوان کارآفرين برتر کشوری.
 • تأسيس چندين واحد توليدي، خدماتي، آموزشي-تربيتي و پژوهشي.
 • تدوين چندين طرح توليدي و خدماتي که برخي از آنان به عنوان طرحهاي ابتکاري و نوآور همچنان مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • فعاليت فرهنگي- هنري در بنياد مستضعفان اهواز بين سالهاي 1358 تا 1359.
 • فعاليت در ستاد تدارکات جبهه (استان خوزستان) از سال 1359 تا 1360.
 • عضويت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منطقه 8 (اهواز) با مسئوليتهاي مديرقسمت تعاون شهدا، معاونت هماهنگي پرسنلي منطقه و حضور متناوب درجبهه هاي جنگ تحميلي از 1360 تا 1364.
 • مدير عامل شرکت توليدي بالارود وابسته به ستاد بازسازي خوزستان،
 • مدير عامل شرکت سهامي خاص گلخانه آوا با موضوع توليد و تحقيق در زمينه كشاورزي.

تحصیلات

 • دکتری ، 1391 ، مدیریت تولید و عملیات ، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد ، 1376 ، مدیریت صنعتی ، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ، 1373 ، مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید چمران

لیست تدریس